Biostime® SN-2 BIO PLUS Ultra Goat Infant Formula

1.170.000

Biostime® SN-2 BIO PLUS Ultra Goat Infant Formula cung cấp dinh dưỡng dê toàn diện để hỗ trợ nhu cầu của trẻ sơ sinh trong những năm tháng đầu đời. Được làm 100% từ sữa dê tự nhiên(*) Biostime® SN-2 BIO PLUS Ultra Goat Infant Formula giúp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của trẻ sơ sinh.

* Sữa dê tự nhiên dễ tiêu hóa hơn sữa bò

Chat Messenger Chat Zalo Gọi ngay